دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

 

 قابل توجه  دانشجویان ترم دوم  ارشد مدیریت مالی که رشته کارشناسی آنان با رشته کارشناسی ارشد ایشان مرتبط نمی باشد (منظور از مرتبط کلیه گرایشهای رشته مدیریت و حسابداری می باشد )  باید  درس"  مدیریت  رفتار  سازمانی "  را   در نیمسال دوم  96-95 اخذ نمایند.

قابل توجه  دانشجویان ترم دوم  ارشد مدیریت اجرایی که رشته کارشناسی آنان  با رشته کارشناسی ارشد ایشان مرتبط نمی باشد ( منظور از مرتبط کلیه گرایشهای رشته مدیریت و حسابداری  می باشد) باید درس "مبانی سازمان و مدیریترا   در نیمسال دوم  96-95 اخذ نمایند.

چه کسی آنلاین است؟

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم