دانشکده علوم انسانی

Faculty of Humanities

 

 

با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور باید با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز، تثبیت کند. رشته مدیریت مالی برای تحقق چنین اهدافی، تأسیس شده است. در این رشته، دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راه کار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند. دانش‌آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقشی اساسی ایفا کنند.

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی ) 

چارت دروس